501 pobrań  680 odwiedzin

Druk KRS D1 jest formularzem wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Do złożenia wniosku jest uprawniony wierzyciel posiadający prawomocny tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi będącemu osobą fizyczną. Wpisom do rejestru podlegają zadłużone osoby fizyczne, w tym dłużnicy alimentacyjni, niezależnie od tego, czy prowadziły działalność gospodarczą, czy nie. Wniosek KRS D1 należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym, wnosząc jednocześnie opłatę sądową za rozpatrzenie wniosku. Na tej podstawie sąd dokonuje wpisu w rejestrze. Wzory dokumentów i wniosków sądowych KRS D1 można pobrać poniżej.

Zastosowanie dokumentu, wniosku


Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.