14867 pobrań  1606 odwiedzin

W przypadku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego informacji o sporządzeniu remanentu, Przydatne mogą okazać się wzory dokumentów. Właściwy wniosek jest sformułowane we właściwy sposób oraz zawiera wszystkie niezbędne informacje. Należy podać miejsce i datę. Następnie adres właściwego Urzędu Skarbowego. Wniosek zawiera informacje na temat daty przeprowadzenie spisu z natury. Należy także podać nazwę spółki oraz jej siedzibę. Tak wypełniony wniosek, należy niezwłocznie złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Zastosowanie dokumentu, wniosku


Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.