449 pobrań  614 odwiedzin

Druk KRS W5 jest wnioskiem o rejestrację spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do KRS skutkuje powołaniem nowej osoby prawnej i daje spółdzielni możliwość funkcjonowania jako odrębny podmiot gospodarczy. Kwestie powoływania, organizacji, funkcjonowania i rejestracji spółdzielni regulują przepisy ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z wnioskiem należy złożyć w sądzie wymagane dokumenty założycielskie oraz opłatę rejestracyjną. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym wniosek o rejestrację spółdzielni KRS W5, można pobrać poniżej.

Zastosowanie dokumentu, wniosku


Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.