455 pobrań  611 odwiedzin

KRS W9 to wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą, który może zostać złożony do Sądu Rejonowego w celu wpisanie działalności do rejestru przedsiębiorców w wypadku, gdy jej forma jest jedną z wymienionych w tytule wniosku We wniosku należy czytelnie wypełnić pola jasne. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.