402 pobrań  603 odwiedzin

KRS W3 jest wnioskiem o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd. Zasady składania wniosku, powoływania i funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o KRS. Wniosek składa w sądzie zarząd nowo powołanej spółki lub pełnomocnik zgromadzenia wspólników. Do momentu zarejestrowania spółki w KRS podmiot funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Wzory dokumentów rejestracyjnych, w tym wniosek KRS W3, można pobrać poniżej.

Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.