484 pobrań  751 odwiedzin

KRS W12 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, jest dokumentem, który należy złożyć do Sądu Rejonowego. Celem złożenia takiego wniosku jest wpisanie działalności do rejestru przedsiębiorców, w wypadku gdy jest to zagraniczne zgrupowanie interesów gospodarczych. We wniosku należy czytelnie wypełnić pola jasne. Pola, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.