459 pobrań  630 odwiedzin

KRS D3 jest formularzem wniosku o wykreślenie dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek składa uprawniony dłużnik. Wykreślenie dłużnika z rejestru z urzędu odbywa się natomiast wskutek zmian lub uchylenia wcześniejszych postanowień sądowych, upływu 10 lat od wpisu, uchylenia orzeczenia o upadłości dłużnika. Na wniosek dłużnika można również wykreślić wpis po uchyleniu orzeczenia o wykonalności tytułu wykonawczego, dokonanego na drodze sądowej. Obowiązujące wzory dokumentów sądowych, w tym wniosek KRS D3, można pobrać poniżej.

Zastosowanie dokumentu, wniosku


Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.