457 pobrań  592 odwiedzin

KRS D2 składa w sądzie wierzyciel uwidocznionego w rejestrze dłużnika niewypłacalnego w związku z zaistnieniem jednej z trzech sytuacji: doszło do zmiany wierzyciela (cesji wierzytelności), przekształcenia podmiotu będącego wierzycielem, zmiany danych adresowych bądź innych danych identyfikacyjnych wierzyciela. Wniosek KRS D2 należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym, wnosząc określoną przepisami prawa opłatę sądową. Wzory dokumentów, w tym obowiązujące wzory formularzy KRS D2 są do pobrania poniżej.

Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.