464 pobrań  654 odwiedzin

KRS W6 jest wnioskiem o rejestrację przedsiębiorstwa państwowego, instytucji gospodarki budżetowej lub instytutu badawczego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek wypełniają uprawnione do tego organy nowo powołanego podmiotu i przekazują do sądu osobiście bądź pocztą wraz z wymaganymi załącznikami. Wnosząc wniosek, należy uiścić opłatę rejestracyjną. Po dokonaniu rejestracji podmiot, o którego wpisanie do rejestru wnioskowano, zyskuje zdolność do czynności prawnych w ramach określonych w przepisach i dokumentach założycielskich. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym wniosek KRS W6, można pobrać poniżej.

Zastosowanie dokumentu, wniosku


Dokumenty mają zastosowanie do indywidualnego przypadku i nie należy ich traktować jako wiążące. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, że dokument ten jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania.